BAM - Hantverkshjälpenonline

Hantverkshjälpenonline

BAM

- bättre arbetsmiljö

Boka kurs

fr. 5 900 kr exkl moms

Om kursen

BAM är Sveriges populäraste arbetsmiljöutbildning och är den utbildning som
brukar anses vara den stora grundutbildningen inom arbetsmiljö för chefer
och skyddsombud. Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och
arbetsmiljöarbete och speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn
på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö.

BAM är den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera att
personer med arbetsmiljöansvar går för att få grundläggande arbetsmiljökunskaper.
Som utbildare följer vi Arbetsmiljöverkets rekommendationer på utbildningsupplägg
och med denna kurs får du rätt kompetens under handledning av våra pålästa lärare.
I kursen ingår en omfattande kurspärm med föreläsningsdokumentation, exempel och
mallar samt en referenspärm med sammanställning av aktuella regler som styr byggnads-,
installations- och anläggningsprojekt. Vid godkänt resultat får du ett intyg på dokumenterad
kunskap för en byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P, enligt kraven AFS 1999:3 och
Arbetsmiljölagen kapitel 3. SIFU är anslutet till ID06.

BAM - Bättre Arbetsmiljö är en perfekt utbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud
samt för dem som i sin yrkesroll har behov av att veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.
Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig om både den fysiska och psykosociala
arbetsmiljön samt hur man kan arbeta för att förbättra dessa. Inga förkunskaper krävs.

Kontakt

Björn Rasmussen

Affärsområdesansvarig
projektledare

bjorn.rasmussen@hantverkshjalpenonline.se

+46 76 227 74 75

Hantverkshjälpenonline Support

Info@Hantverkshjalpenonline.com

+46 76 227 74 75

Du lär dig

Passar dig som

Kursens innehåll

Syftet med BAM

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur
samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor
bör fungera. Du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation.
Efter utbildningen ska du känna dig säker med att du har grundläggande kunskaper
i hur man upptäcker och hanterar risker och arbetar förebyggandes samt hur du söker
reda på rätt information.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som
i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för denna utbildning.