BAS-P Fördjupning - Hantverkshjälpenonline

Hantverkshjälpenonline

Bas-P

-Fördjupning

Boka kurs

fr. 5 900 kr exkl moms

Om kursen

Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller ändrade krav i Arbetsmiljölagen som rör bygg- och anläggningsarbeten.
Bakgrunden är att byggsektorn är hårt drabbad av olyckor och ohälsa. Vid varje bygg- och
anläggningsarbete skall byggherren utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planeringen
och projekteringen respektive utförandet (BAS-P & BAS-U). Byggherren kan också överlåta hela sitt
ansvar för arbetsmiljön på en uppdragstagare, en totalentreprenör eller utförandeentreprenör.
Som utbildare följer vi Arbetsmiljöverkets rekommendationer på utbildningsupplägg och med
denna kurs får du rätt kompetens under handledning av våra pålästa lärare. I kursen ingår en
omfattande kurspärm med föreläsningsdokumentation, exempel och mallar samt en referenspärm
med sammanställning av aktuella regler som styr byggnads-, installations- och anläggningsprojekt.
Vid godkänt resultat får du ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordnare
BAS-U och BAS-P, enligt kraven AFS 1999:3 och Arbetsmiljölagen kapitel 3. SIFU är anslutet till ID06.

Kursen ger dig fördjupad kunskap om byggherre- och projekteringsansvaret. Den ger också kunskap
om hur arbetsmiljöfrågorna under planeringen och projekteringen skall hanteras för att skapa goda
förutsättningar för entreprenörerna att lyckas under utförandet.

Kontakt

Bengt Bengtsson

Affärsområdesansvarig
projektledare

Bengt.Bengtsson@hotmail.com

+46 76 227 74 75

Hantverkshjälpenonline Support

Info@Hantverkshjalpenonline.com

+46 76 227 74 75

Kursens innehåll