Hantverkshjälpenonline – för hantverkare

Juridik

Att ha en jurist till hands är tryggt. Vi kan vara behjälpliga med det mesta från klausuler och bedömningar av avtal till avancerad riskhantering och hjälp med myndighetshandlingar, utredningar och rättsfall. Du kan anlita oss via våra pakettjänster eller vid tillfälligt behov. Vi förstår Din bransch. Bronspaketet passar företaget som vill ha en juridiksupport när det behövs för att undvika problem – vid tvist täcks självrisken som uppstår i rättskyddsförsäkringen hos försäkringsbolaget. Silverpaketet är anpassat för bolaget som hanterar lite större offerter medan guldpaketet erbjuds med tanke på bolag som har fler affärer och även vill analysera riskerna.

Guld+ är skräddarsydd och behovsstyrd juridiksupport för våra medlemmar. Vi tar fram ett upplägg tillsammans med Er och bygger upp en effektiv juridikfunktion. Ni erhåller support på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt i de fall en jurist behövs.

Avtal löper i 12 månader med 3 månaders uppsägningstid.

*ex moms per månad

Juridiktjänster

Du kan med fördel anlita oss för rådgivning efter behov och per timme för de flesta juridiska uppdrag som du behöver hantera från ägarbyten och tvister till dataskydd och försäkringsärenden.

1595 kr/ tim*

Skatterådgivning

Rådgivning och finansiell planering. Beräkning och redovisning av skatter och säkerställande av att rätt skatt betalas.

2495 kr/st*

LOU-Upphandling

Vi vet vad som krävs för att öka möjligheten att vinna LOU-upphandlingar. Vi kan bistå Er i olika specifika frågor, skriva hela anbud, överklaga om Ni inte vunnit eller se över Er bra anbudsstrategi.

Vi har ett brett utbud av juridiktjänster, låt oss veta vad du söker så kan vi se över hur vi kan hjälpa dig.

1295 kr/ tim*

Login för medlemmar

Har du inget login? Kontakta oss!

Info@hantverkshjalpenonline.se