Hantverkshjälpenonline – för hantverkare

Vår policy

Vi verkar enligt de sju ansvarsprinciperna i ISO 26000:

Ansvar

Transparens

Etiskt uppträdande

Respekt för intressenternas intressen

Respekt för rättsstatens principer

Respekt för internationella uppförandenormer

Respekt för de mänskliga rättigheterna

Miljöansvar:Vi förespråkar hållbara processer för våra medlemmars produkter och tjänster genom hela livscykeln och avser att så mycket som möjligt fatta egna miljövänliga beslut.

Samhällsansvar:Vi bedriver företag på ett ansvarsfullt sätt där vi tar hänsyn till hälsa och välbefinnande hos våra anställda. Vi tar tillvara idéer och förslag för att alla ska känna sig delaktiga i vår verksamhet, och arbetar med samma filosofi gentemot våra medlemmar.