Hantverkshjälpenonline – för hantverkare

Rekrytering

Vi kan hjälpa till, vi kan branschen!

Att ha rätt personal, både kunskapsmässigt och vad gäller värderingar är avgörande. Vår rekrytering sker genom annonsering och sökning i vår databas, samt även externt om Du beställer detta. Vi bygger idag upp processer för att finna de bästa hantverkarna och tjänstemännen till våra medlemmar.

Inom Bronspaketet tar vi för en fast avgift fram 3 kandidater inom yrkesrelaterade tjänster, typ snickare, elektriker, rörmokare, målare, städare m fl. Inom Silverpaketet är inriktningen tjänstemän och inom Guldpaketet söker vi kandidater enligt er kravprofil med tillägget för intervjuer och tester som utvärderas och presenteras för Er.

Guld+ paketet innehåller samtliga åtgärder enligt guldpaketet och lämpar sig för tjänstemän som har högre befattning i en organisation och som är nyckelpersoner.

Avtal löper i 12 månader med 3 månaders uppsägningstid.

*ex moms per månad

Garanti på rekrytering

Silver, Guld och Guld+ paketen har möjlighet att, mot ett tillägg på 20% av paketkostnaden, upprepa samma rekryteringstjänst en gång till om den nyanställde skulle välja att avsluta tjänsten hos Er.

Tillägg 20%*

Personalpool

Våra medlemmar kan både söka efter resurser och lägga ut lediga resurser i vårt affärssystem. För att nyttja tjänsten förbinder man sig att hantera faktureringen via Hantverkshjälpen Onlines fakturamodul. Inhyrningstiden ska vara minst en vecka. Mot ett tillägg på 12% av paketkostnaden.

Tillägg 12%*

Bemanning

När Ditt företag får ett tillfälligt uppdrag eller om Du behöver anställa, är Hantverkshjälpen Online en partner som kan bistå med lösningar. Vårt koncept bygger på att vi dels kan ha egen personal via dotterbolag som kan hyras in – eller använda den pool av medlemsföretag som har lediga resurser. Vi bemannar med både yrkesmän i fält och tjänstemän, man kan hyra in personal för en period av minst 3 månader.

Offert

Utbildning

Vår utbildningsverksamhet är under utveckling, men hör gärna av er redan idag om ni har önskemål om utbildning av exempelvis nyanställda. Vi kan tillhandahålla erfarna och kompetenta utbildare inom många hantverksområden.

Exempel på utbildningar vi kommer att ha är Heta arbeten, Bas-U och Bas-P, Entreprenadjuridik, Arbete hög höjd, Säkra lyft, Installationssamordning, Ekonomi för entreprenörer mm

Kontakta oss

Login för medlemmar

Har du inget login? Kontakta oss!

Info@hantverkshjalpenonline.se