Byggledning - Hantverkshjälpenonline

Hantverkshjälpenonline

Sajten för hantverkare och kunder! Här finns den professionella hantverkaren du behöver!

Byggledning

BYGGLEDNING

Bygglednings modulen är motorn för hantverkare. Med kraftigt stödjande funktioner kan ni hantera hela byggprocessen, få överblick och kontroll av status, och effektivt leda projekten i mål. Vårt system ger er tidsbesparing samtidigt den bästa funktionen för er dagliga hantering.

 • Lägga in nya projekt
 • Äta-hantering
 • Tidsplan / skapa / följa upp
 • Dagbok
 • Mallar, dokument
 • Skapa platsorganisatio
 • Mötesprotokoll, handlingar, mail
 • Skyddsronder
 • Riksinventering
 • Skapa betalningsplaner
 • Övergripande administrera pågående projekt
 • Koppla tid, till lön, progrognos
 • Koppla projekt till KAM för kvalité, arbetsmiljö och miljö hantering
 • Skapa beställning / avtal mot kund
 • Koppla mot Bygg-AMA, Hus – AMA, mfl
 • Lägga in påminnelser för garantibesiktningar, möten etc.
 • Skapa drift och skötselinstruktioner
 • Faktura underlag / faktura för aconto och äta-arbeten
 • Hantera äta-arbeten på underentreprenörer och leverantörer
 • Hantera betalningsplaner för ue
 • Personal liggare, koppling mot skatteverket.Färdiga mallar, brev för tidsförlängning, hinder, avvikelser, informations brev, utredningar.
 • Skapa APD-planer
 • Checklista vid etablering
 • Kopplingar mot modulen prognos för avstämning, ekonomi hantering.
 • Resursplanering
 • Integration till KAM, Prognos, Maskin, Personal modulerna ger Er fullkontroll över alla skeden i projektet.
 • Ritningshantering och byggdokumentation

Kontakta oss för en demo och genomgång av systemet.