Hantverkshjälpenonline – för hantverkare

Sajten för hantverkare och kunder! Här finns den professionella hantverkaren du behöver!

FÖRETAGSLEDNING

En effektiv företagsledning, som jobbar långsiktigt och skapar bra förutsättningar inom företaget är en nyckel för att framgångsrikt lyckas. Med modulen företagsledning, får både ägare, styrelse, VD och ledande personer funktioner att smidigt och effektivt driva ledningsarbetet.

Modulen stödjer följande funktioner.

 • Styrelsemöten, kallelse, protokoll, videomöten, access för styrelseledamöter
 • Bolagshandlingar och viktiga dokument
 • Affärsplaner (färdig mall), företagspresentation
 • Mallar
 • Policy, instruktioner, Rutinbeskrivningar
 • Koncern-struktur, för bolagskoncern, personal, avdelningar
 • Checklista och hantering av KRIS-hantering vid olyckor, viktiga händelser.
 • Rapportfunktioner för balans, resultat, årsredovisningar, nyckeltal etc.
 • CV-hantering av rekrytering av nyckelpersoner.
 • ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 hantering för ledningen.
 • VD-instruktioner
 • Arbetsbeskrivning för olika tjänster inom företaget.

Kontakta oss för en demo och genomgång av systemet.