Hantverkshjälpenonline – för hantverkare

Sajten för hantverkare och kunder! Här finns den professionella hantverkaren du behöver!

INKASSO

Egen inkasso

Allt fler företag och organisationer väljer att driva sin krav- och inkassoverksamhet i egen regi. Hantverkshjälpen online är ett utmärkt stöd för egeninkasso. Såväl aktiva inkassoärenden som långtidsbevakning hanteras med fördel i systemet.  

Det finns inga tekniska begränsningar ifråga om antal användare, kunder, ärenden eller fakturor.

Tidigare var det tradition att inkassoärenden sköttes av inkassobolag. Nu kan ditt företag göra som allt fler – dra nytta av lagen “Den Summariska Processen” som gör det enkelt för dig att hantera dina inkassoärenden.

De som inte betalar på ditt inkassokrav lämnar du direkt till kronofogden som fastställer och verkställer din fordran.

I stället för kostnader får du intäkter genom att själv behålla lagstadgade arvoden.

  • Systemet är direkt anpassat till den nya lagen och är mycket lätt att hantera.
  • Alla nödvändiga brev finns inlagda i systemet.
  • Beräkning av räntor och avgifter sker automatiskt.
  • Systemet gör det även ekonomiskt att inkassera små belopp.
  • Med ett eget inkassosystem har ni själv kontroll över hanteringen.

Täcker hela inkassoprocessen från påminnelsefasen till efterbevakning och de legala processerna

 Kontakta oss för en demo och genomgång av systemet.