Hantverkshjälpenonline – för hantverkare

Sajten för hantverkare och kunder! Här finns den professionella hantverkaren du behöver!

KALKYL

Att ha bra kontroll på sitt kalkylarbete är en vinnande faktor hos alla bolag. Med vår modul kan ni få bra kontroll och överblick över era pågående kalkyler. Det går enkelt att spåra handlingar och underlag.

Vi har massor av stödjande funktioner som a-pris-listor, inköpsadresser, färdiga förfrågnings funktioner för inhämtande av offerter. Kopplingar till funktionen B2B, för offerter.

Om olyckan är framme och man missar något i kalkyl, så har man med denna modul en bra spårbarhet på handlingar och vad man räknat på.

Kopplingar med API mot kalkylprogram, prislistor, underlättar er verksamhet för att snabbt och effektivt genomföra ert kalkylarbete.

Kontakta oss för en demo och genomgång av systemet.