Hantverkshjälpenonline – för hantverkare

Sajten för hantverkare och kunder! Här finns den professionella hantverkaren du behöver!

PERSONAL

Med personal modulen och tillhörande personal app, så har ni ett kraftfullt verktyg för att hantera personaladministration.
En delaktig personal och transparant system ger många fördelar i ett företag. Ni får effektivera och bättre kontroll över personalfrågor, utan krångliga system och dyra lösningar.

I vårt system ingår följande funktioner:

 • Personal handbok
 • Policy, instruktioner, rutiner
 • Lägga upp anställda, personnummer, CV, utbildningar, intyg, certifikat
 • Inställning så systemet skickar ut gratulationer vid födelsedagar, hälsningar vid storhelger etc.
 • Personal portal, med nyhetsbrev, kontaktuppgifter, lönespecifikationer, personalhandbok, policy, arbetsbeskrivning.
 • Anställningsavtal, mallar, uppsägningsbrev, arbetsintyg
 • Nyrekryterings funktion med CV, Nej tackbrev, anställningsintervju
 • Semesterplanering
 • On-bordning av ny personal, verifiering via bank-id att man tagit del av bolagets personalhandbok, rutiner, policy etc.
 • Checklista för nyanställning.
 • Utbildningsplaner för personal.
 • Medarbetarsamtal / löneförhandling
 • Tidsregistrering / frånvaro rapportering, (kopplas mot löneprogram) integrerad mot prognos.
 • Sjukdoms hantering
 • Statistik sjukfrånvaro

Kontakta oss för en demo och genomgång av systemet.