Hantverkshjälpenonline – för hantverkare

Sajten för hantverkare och kunder! Här finns den professionella hantverkaren du behöver!

Juridikhjälp till våra medlemmar

Hantverkshjälpenonline hjälper sina medlemmar med rättsliga frågor. Vi fokuserar oss på juridik inom byggbranschen och är därför en lämplig partner vid juridiska frågor. Vi hjälper er med hela processen vare det sig gäller tvist, avtal, förhandling eller rådgivning. 

Lägg till din rubriktext hä

bronspaket

BRONS

Juridisk support

Månadskostnad från 495 kr ex moms. 12 månaders bindningstid och 3 månaders uppsägningstid.

* Bästa valet *

Silverpaket

SILVER

Juridisk support och avtalsgranskning

Månadskostnad från 1850 kr ex moms. 12 månaders bindningstid och 3 månaders uppsägningstid.

Lägg till din rubriktext hä

guldpaket

GULD

Juridisk support, avtalsgranskning

Månadskostnad från 2950 kr ex moms. 12 månaders bindningstid och 3 månaders uppsägningstid.

Lägg till din rubriktext hä

guldpaket

GULD +

Offert för ert behov

Vi har 12 månaders bindningstid
och
3 månaders uppsägningstid.

Avtalasrätt

Vi skriver, granskar och tolkar kommersiella avtal. Vi bistår även i avtalsförhandlingar. 

Anlita gärna en avtalsjurist när det är dags att skriva avtal, då får ni hjälp att skriva avtal som är anpassade efter just ert företags situation och behov. Genom att göra det rätt från början så minimerar man risken att det ska uppstå kostsamma tvister längre fram. 

Vi kan även hjälpa er att granska befintliga avtal, förklara och belysa viktiga punkter samt komma med ändringsförslag. Vi bistår också våra medlemmar i avtalsförhandlingar eftersom vi vet att det kan kännas tryggt att ha med sin egen avtalsjurist vid förhandlingar med motparten. 

Exempel på avtal som vi kan hjälpa er med: 

Arbetsrätt

Vi reder ut vilka rättigheter och skyldigheter arbetsgivare har i olika situationer och i arbetsrättsliga tvister samt fackliga förhandlingar. 

Våra jurister hjälper er som medlemmar och arbetsgivare med frågor som rör arbetsrätt. Det kan handla om hjälp med anställningsavtal, ersättningsmodeller eller incitamentsprogram för en nyanställning. Eller hjälp med att avsluta en anställning. 

Lagen om anställningsskydd LAS, i kombination med eventuella kollektivavtal ställer stora krav på dig som arbetsgivare. Det kan därför kännas bra att tillsammans med en jurist reda ut vad ni har för rättigheter och skyldigheter gentemot era anställda. 

Våra jurister kan även hjälpa våra medlemmar genom att företräda er i fackliga förhandlingar och/eller i domstol vid arbetsrättsliga tvister. 

Bolagsrätt

Vi skapar struktur i företaget och ser även till att nödvändig dokumentation finns på plats. 

Våra jurister hjälper våra medlemmar med bolagsrätt, d.v.s. bildande, styrning och avveckling av bolag.  

Oavsett om ni behöver hjälp med att registrera ett bolag, upprätta aktieägaravtal, genomföra en nyemission eller behöver reda ut vilka rättigheter aktieägarna har vid en bolagsstämma eller vilka krav som gäller kring bolagsstyrning så kan våra jurister vägleda er. Tillsammans reder vi ut vad ni har för möjligheter, ansvar och skyldigheter. Vi bistår även våra medlemmar med alla frågor som uppkommer i samband med en företagsöverlåtelse. Vi kan också ge råd kring olika bolagsstrukturer samt ge förslag på lämpliga upplägg. 

Dataskydd

Vi erbjuder rådgivning inom GDPR och kan även utföra uppdrag som dataskyddsombud. 

Att arbeta systematiskt med dataskyddsfrågor är väsentligt för en säker hantering av personuppgifter. Vi hjälper er att lägga upp arbetet över tiden, bland annat gällande rapporteringsrutiner, granskningar, interna informationsinsatser och utbildningar. 

 Att arbeta systematiskt med dataskyddsfrågor är väsentligt för en säker hantering av personuppgifter. Vi hjälper er att lägga upp arbetet över tiden, bland annat gällande rapporteringsrutiner, granskningar, interna informationsinsatser och utbildningar. 

Tvistelösning

Vi erbjuder rådgivning och agerar ombud för klienter i alla typer av affärsjuridiska tvister. 

Som hantverkare händer det att man blir oense med en kund, leverantör eller samarbetspartner och det uppstår en tvist. Många gånger beror tvisten på någon sorts missförstånd mellan parterna och man kan då behöva hjälp med tvistelösning. Det bästa sättet att undvika tvister är att skriva bra och tydliga avtal. Andra gånger uppstår tvister till följd av ändrade omständigheter eller att det händer något som parterna inte kunnat förutse. 

Att tvista i domstol behöver inte innebära stora kostnader och risker. Våra jurister är godkända hos Sveriges försäkringsnämnder och kan driva ärenden med hjälp av rättsskyddet i er företagsförsäkring. Vi företräder er i tvister oavsett om ni riskerar stämning eller om ni vill stämma. 

Vi erbjuder hjälp med bl.a.: